122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Aktualizacja z 3. czerwca 04.06.2014
www.guildwars2.com

Newsy

Nagłówek

Trochę czasu minęło, ale mamy zapowiedziany nowy sezon przygód. W międzyczasie mamy sporo zabawy podczas festiwalu. A żeby nie stać w miejscu ArenaNet przygotowała kilka dodatków. A oto i one.

LIVING WORLD

Osiągnięcia (Achievements)

 • Z listy prawie ukończonych usunięto niektóre z osiągnięć PvP aby zwiększyć różnorodność listy.

BALANCE, NAPRAWIANIE BŁĘDÓW, POPRAWKI

Poprawki w Queen’s Pavilion

 • Liadri będzie od teraz regenerować życie w pierwszej fazie starcia.
 • Healing Turrety Boom-Boom Bainesa nie będą się pojawiać przy brązowym zakresie nagrody za Boss Blitz.
 • Czempioni z Boss Blitz będą teraz męczyć się przedłużającą się walką i po osiągnięciu brązowej nagrody za event będą otrzymywać większe obrażenia, zadając mniejsze.
 • Zwiększono szansę na wypadnięcie Chaos of Lyssa

Balans w Labyrinthine Cliffs

 • Ilość żetonów w nagrodzie za ukończenie Sanctum Sprint została zwiększona.

Poprawki w świecie

 • Harathi Hinterlands - Naprawiono błąd, który powodował blokadę eventu z obroną złodziei Skrittów, jeśli Harpy Matriarch została zabita.
 • Brisban Wildlands - Otwieranie Bandit Loot Chests w evencie Hinder Scotta’s bandits w zasięgu serduszka będzie dawać punkty do paska postępu. Skrzynie można otworzyć tylko przed ukończeniem serduszka.
 • Rata Sum - Opisy na mapie dotyczące wrót asurańskich wyświetlają informacje o miejscu docelowym.

Dungeony

 • The Ruined City of Arah (Explorable) - Ścieżka nr 1 (jotuny): naprawiono błąd, który powodował, że po ukończeniu odpowiednich eventów na mapie nie pojawiał się waypoint.

Przedmioty

 • Opis Favor of the Festival wyjaśnia iż przedmiot ten może zostać stworzony z połączenia Favor of the Bazaar i Favor of the Pavilion.

Umiejętności poszczególnych profesji

Ogólne

 • Finisher - dodano mechanizm sprawdzający czy cel gracza znajduje się w zasięgu przed uruchomieniem animacji.

Elementalist

 • Fireball: dodano w opisie informację o maksymalnej liczbie celów (3).
 • Lightning Touch: dodano w opisie informację o maksymalnej liczbie celów (3).
 • Arc Lightning: dodano informację w opisie wskazującą ilość celów na każdym etapie.
 • Arcane Shield: zaktualizowano opis aby zamieścić informację o tym, że umiejętność zawsze daje uderzenie krytyczne.
 • Heat Wave: zaktualizowano informację w opisie o właściwą długość (9 sekund) podpalenia (burning). Opis mighta i vigoru wskazuje, że boony są nakładane wielokrotnie.
 • Signet of Restoration: naprawiono błąd, który powodował, że passywny efekt sygnetu był wyświetlany jako Aura of Restoration.
 • Lava Font: dodano w opisie informację o maksymalnej liczbie celów.
 • Phoenix: zaktualizowano opis i dodano informację, że umiejętność zdejmuje jeden stan (condition).
 • Earthquake: naprawiono błąd powodujący, że informacja o kombinacji pojawiała się w momencie aktywacji umiejętności, a nie po trafieniu atakiem.
 • Magnetic Leap: naprawiono błąd powodujący, że umiejętność aktywowała pasywny efekt Signet of Restoration podwójnie.
 • Rock Spray: naprawiono błąd, który powodował, że efekt wizualny brał początek w dłoni nie w klatce piersiowej postaci
 • Healing Rain: w opisie dodano informację o ilości pulsów (3). Dodano również informację o ilości stanów (condition) zdejmowanych z każdym pulsem (1).
 • Tornado: dodano informację o nieblokowalności ataku.
 • Fiery Greatsword: Fiery Rush: dodano obrażenia od ściany ognia oraz czas jej trwania do opisu umiejętności. Fiery Whirl: dodano informację o liczbie celów oraz uderzeń.
 • Fresh Air: w opisie dodano brakującą informację o wpływie cechy (trait) na odnawianie.

Engineer

 • Packaged Stimulants: naprawiono błąd, który zapobiegał wyświetlaniu opisów umiejętności Med Kita na niebiesko, gdy cecha została aktywowana.
 • Supply Crate: dodano w opisie umiejętności czas trwania dla podwodnej wersji umiejętności.
 • Elixir X: naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie czasu trwania umiejętności w niektórych okolicznościach. Zaktualizowano opis aby poprawnie wprowadzał zmiany wynikające z użycia cechy Elite Supplies

Guardian

 • Radiant Fire: naprawiono błąd zapobiegający prawidłowemu wyświetlaniu informacji o trwaniu podpalenia po aktywowaniu cechy.
 • Symbol of Judgment: Naprawiono błąd powodujący, że umiejętność miała dwa okręgi zasięgu po aktywowaniu cechy Writ of Exaltation. Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie leczenia żywych celów. Zaktualizowano opis aby odzwierciedlał prawidłowy procent wskrzeszania z każdym pulsem.
 • Protector’s Strike: naprawiono błąd powodujący, że końcowy gest był traktowany jako whirl finisher, wysyłający pociski w dowolnych kierunkach.

Mesmer

 • The Prestige: naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania wskaźnika zasięgu.
 • Polymorph Moa: dodano informacje do opisów poszczególnych ataków moa.
 • Claw: dodano informację o ilości celów (3)
 • Kick: dodano informację o ilości celów (3)
 • Peck: dodano informację o ilości celów (3) i ilości ataków (4)
 • Screech: dodano informację o maksymalnej ilości celów (4).
 • Arcane Thievery: naprawiono błąd powodujący, że cecha Far-Reaching Manipulations zmniejszała czas odnawiania tej umiejętności.

Necromancer

 • Mark of Horror: dodano informację w opisie o obrażeniach i bleedingu zadawanych przez miniony
 • Wicked Spiral: zaktualizowano opis umiejętności aby uwidocznić, że umiejętność uderza 6 razy a nie 1.
 • Grim Specter: Zaktualizowano opis umiejętności aby lepiej oddawał jej funkcjonowanie. Naprawiono błąd, który powodował, że z sojuszników w zasięgu nie zostawały zdjęte stany (conditions).
 • Summon Bone Fiend: zaktualizowano opis umiejętności aby pokazywał, że atak okulawiający nakłada 2 stacki okulawienia (cripple).
 • Rigor Mortis: zaktualizowano opis umiejętności aby pokazywał, że atak unieruchamiający nakłada 2 stacki immobilize.
 • Focused Rituals: naprawiono błąd powodujący odnawianie umiejętności typu studnia (well), kiedy cechę aktywowano i dezaktywowano.

Ranger

 • Viper’s Nest: dodano informację o maksymalnej liczbie celów (3).
 • Lashtail Devourer: Rending Barbs: zaktualizowano opis umiejętności aby poprawnie wyświetlał liczbę uderzeń (6 zamiast 7) oraz ilość stacków bleeding (6 zamiast 1).
 • Signet of the Wild: zaktualizowano opis aby wyświetlał czas trwania buffa Enlarged po aktywacji. Enlarged: zaktualizowano opis.
 • Entangle: opis określa promień zamiast zasięgu.

Thief

 • Cluster Bomb: dodano informację o maksymalnej możliwej liczbie celów (5).
 • Detonate Cluster: dodano informację o maksymalnej możliwej liczbie wrogów uderzonych przy detonacji (3)
 • Steal: Exploding Venom Sack: dodano w opisie informację o promieniu efektu. Use Trident: zaktualizowano opis umiejętności aby lepiej oddać jej funkcjonowanie. Healing Seed: zaktualizowano opis umiejętności aby lepiej oddać jej funkcjonowanie.
 • Dagger Storm: naprawiono błąd powodujący, że odbijanie pocisków trwało dłużej niż animacja umiejętności.

Warrior

 • Whirlwind Banner: zaktualizowano opis umiejętności informacją o promieniu działania zamiast zasięgu.
 • Split Shot: naprawiono błąd, który powodował, że umiejętność nie trafiała w wymaganym zasięgu
 • Riposte: dodano wskaźnik zasięgu.
 • Whirling Axe: naprawiono błąd we wskaźniku zasięgu powodujący niewłaściwe działanie umiejętności

Umiejętności rasowe

Asura

 • Summon Power Suit: zaktualizowano opis dla umiejętności Self-Repair.

Sylvari

 • Grasping Vines: dodano informację w opisie dotyczącą pulsów i unieruchomienia.

Structured Player vs. Player & World vs. World

Nowe przedmioty i promocje

 • Additional Crafting License jest dostępna w Gem Store. Pozwala graczom na posiadanie trzech aktywnych rzemiosł na każdej z postaci na koncie. Kosztuje 800 gemów i znajduje się w zakładce Upgrades.
 • Mystical Dragon Finisher jest dostępny w zakładce Upgrades i kosztuje 800 gemów.
 • Przez następne dwa tygodnie każdy Black Lion Chest będzie zawierał nagrodę dodatkową Boost Enchantment Powder. Jeden booster typu armor, strength, speed lub rejuvenation może zostać przekształcony w Enchanted Combat Booster. Nowy booster pozwala graczowi na wybranie buffa, którego potrzebuje. Jeden booster typu experience, gathering, crafting lub magic find (lub dwa karma boostery) może zostać przekształcony w Enchanted Reward Booster. Nowy booster pozwala graczowi na wybranie buffa, którego potrzebuje.

Usprawnienia

 • Zmieniono Black Lion Chest, mają nową ikonę oraz nowy interfejs przejrzyście wyświetlający nagrody. Przez dwa tygodnie każda skrzynka zawiera gwarantowany Boost Enchantment Powder. Do listy przedmiotów wypadających ze skrzynki dodano:
 • Boost Enchantment Powder (x4)—Uncommon
 • Custom Arena Time Token (x5)—Rare
 • Royal Terrace Pass (2 tygodnie)—Uncommon (na czas trwania Festival of the Four Winds)
 • Nieznacznie zwiększono częstotliwość wypadania Scroll of Knowledge i Tome of Knowledge
 • Znacznie zmniejszono szansę na wypadnięcie Mystery Tonic
 • Mini 3-pack (Set 2) zastąpiono Mini 3-pack (Set 3)

Naprawione błędy

 • Naprawiono błąd powodujący, że gracze nie słyszeli okrzyków innych guardianów
 • Punkty influence sprzedawane przez promotorów gildii są teraz przedmiotami, które należy użyć. Dzięki temu wyeliminowane zostaną sytuacje, gdy punkty nie zostały dodane mimo ich zakupienia.

Trading Post

 • Nie można już uniknąć opłaty za wystawienie przedmiotu używając niższej ceny niż najwyższa oferta kupna. Przedmioty wycenione niżej najwyższa oferta kupna zostaną sprzedane po niższej cenie. Gracz, który złożył najwyższą ofertę kupna otrzyma przedmiot i zwrot różnicy w cenie.

opublikowane przez: Guen i.... troche KrzysheK