122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Cechy Elementalisty

Cechy Elementalisty w Guild Wars 2

Magia Ognia (Fire Magic)

Zwiększa atrybuty: moc (Power) oraz ekspertyza (Expertise).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Flame Barrier - masz 20% szans na podpalenie (Burn) wroga za każdym razem, gdy ten zaatakuje cię w zwarciu. Działa tylko podczas dostrojenia do ognia.
 • 15pkt: Sunspot - zadajesz obrażenia dookoła siebie będąc dostrojonym do ognia.
 • 25pkt: Burning Rage - zadajesz 5% więcej obrażeń płonącym (Burn) przeciwnikom.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Burning Fire - Cleansing Fire, Signet of Fire, Conjure Flame oraz Conjure Fiery Greatsword wywołują 3s. podpalenia (Burn).
 • Burning Precision - 20% szans na wywołanie podpalenia (Burn) za każdym razem, gdy trafisz krytycznie.
 • Conjurer - przywołane bronie mają 10 dodatkowych ładunków.
 • Ember's Might - otrzymujesz 30s. potęgi (Might), gdy zostajesz podpalony.
 • Fire's Embrace - otaczasz się ognistą aurą na 3s., gdy użyjesz sygnetu.
 • Internal Fire - zadajesz 10% więcej obrażeń będąc pod wpływem Fire Attunement.
 • Lava Tomb - gdy zostaniesz powalony (Downed) tworzysz Lava Font. (Odnawianie: 30s.)
 • One with Fire - szansa na podpalenie (Burn) przeciwników za pomocą Flame Barrier wzrasta, im dłużej jesteś dostrojony do ognia.
 • Persisting Flames - obszary ognia trwają 30% dłużej.
 • Pyromancer's Alacrity - wszystkie umiejętności oparte na ogniu odnawiają się 20% szybciej.
 • Pyromancer's Puissance - każdy czar, rzucony podczas dostrojenia do ognia, dodaje potęgę (Might) na krótki czas.
 • Spell Slinger - sztuczki (Cantrips) dają ci 3 ładunki potęgi (Might), gdy zostają użyte.

Magia Powietrza (Air Magic)

Zwiększa atrybuty: precyzja (Precision) oraz waleczność (Prowess).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Zephyr's Speed - pod wpływem dostrojenia do powietrza poruszasz się 10% szybciej.
 • 15pkt: Electric Discharge - wystrzeliwujesz elektryczny pocisk, gdy dostrajasz się do żywiołu powietrza.
 • 25pkt: Weak Spot - uderzenia krytyczne posiadają 60% szansy na spowodowanie wrażliwości (Vulnerability).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Aeromancer's Alacrity - wszystkie umiejętności oparte na powietrzu odnawiają się 15% szybciej.
 • Air Training - +10% obrażeń, gdy jesteś dostrojony do powietrza.
 • Arcane Lightning - zadajesz 3% większe obrażenia krytyczne przez 10s. po użyciu czaru Arcane.
 • Bolt to the Heart - zadajesz 20% większe obrażenia przeciwnikom, których poziom życia spadnie poniżej 25%.
 • Grounded - zadajesz 20% więcej obrażeń ogłuszonym (Stun) lub powalonym (Knocked down) przeciwnikom.
 • Inscription - otrzymujesz wzmocnienie (Boon) powiązane z obecnym dostrojeniem za każdym razem, gdy rzucasz glif (Glyph).
 • One with the Air - poruszasz się się tym szybciej, im dłużej jesteś zestrojony z powietrzem.
 • Quick Glyphs - glify (Glyph) odnawiają się 20% szybciej.
 • Soothing Winds - 5% twojej precyzji (Precision) jest zamieniana na leczenie (Healing).
 • Tempest Strength - otacza cię Shocking Aura, gdy zostajesz zablokowany (gdy zadziała na ciebie Fear, Stun, Daze, Knockback, Knockdown, Launch, Float, Sink). (Odnawianie: 90s.)
 • Zephyr's Boon - aury (Aura) nakładają przyspieszenie (Swiftness) i furię (Fury), gdy zostaną użyte.
 • Zephyr’s Focus - twoja wytrzymałość (Endurance) odnawia się 100% szybciej, gdy używasz utrzymywanych umiejętności (Channeling skills).

Magia Ziemi (Earth Magic)

Zwiększa atrybuty: wytrzymałość (Toughness) oraz złośliwość (Malice).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Stone Flesh - zwiększasz swój pancerz pod wpływem dostrojenia do ziemi.
 • 15pkt: Earthen Blast - dostrajając się do ziemi zadajesz obrażenia i okulawiasz (Cripple) pobliskich przeciwników.
 • 25pkt: Enduring Damage - +10% obrażeń przy pełnej wytrwałości (Endurance).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Earth's Embrace - otrzymujesz Armor Of Earth, jeśli poziom twojego życia spadnie do 50%. (Odnawianie 90s.)
 • Elemental Shielding - otrzymujesz ochronę (Protection) na 3s. za każdym razem, gdy nakładasz aurę na siebie lub sojusznika.
 • Geomancer's Alacrity - wszystkie umiejętności broni oparte na ziemi odnawiają się 20% szybciej.
 • Geomancer's Freedom - zmniejsza czas trwania nakładanych na ciebie okulawień (Cripple), unieruchomień (Immobilize) i zmrożeń (Chill) o 33%.
 • Rock's Fortitude - pobliscy sojusznicy otrzymują stabilność (Stability) na 2s., gdy dostrajasz się do ziemi.
 • Salt Stone - zadajesz 5% większe obrażenia przeciwko krwawiącym (Bleeding) wrogom.
 • Serrated Stones - krwawienia (Bleeding), które nakładasz na wrogów, trwają 20% dłużej.
 • Signet Mastery - sygnety odnawiają się 20% szybciej.
 • Stone Flesh - będąc dostrojonym do ziemi otrzymujesz +1 do wytrzymałość (Toughness) za każdy swój poziom.
 • Stone Splinters - zadajesz 5% więcej obrażeń, kiedy jesteś w zasięgu ciosu wręcz swojego celu.
 • Strength of Stone - zadajesz 10% więcej obrażeń pod wpływem dostrojenia do ziemi.
 • Written in Stone - nie tracisz pasywnych efektów sygnetów, gdy je aktywujesz.

Magia Wody (Water Magic)

Zwiększa atrybuty: żywotność (Vitality) oraz współczucie (Compassion).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Soothing Mist - regenerujesz (Regenerate) życie, będąc dostrojonym do wody.
 • 15pkt: Healing Ripple - leczysz pobliskich sojuszników, gdy dostrajasz się do wody.
 • 25pkt: Bountiful Power - zadajesz 2% większe obrażenia za każde posiadane wzmocnienie (Boon).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Aquamancer's Alacrity - wszystkie umiejętności broni żywiołu wody odnawiają się 20% szybciej.
 • Cantrip Mastery - sztuczki (Cantrips) odnawiają się 20% szybciej.
 • Cleansing Water - za każdym razem, gdy nakładasz regenerację (Regeneration) na siebie lub sojusznika, usuwasz dodatkowo jedną przypadłość (Condition).
 • Cleansing Wave - usuwasz przypadłość (Condition) z siebie i sojuszników, gdy dostrajasz się do wody.
 • Icy Mist - będąc w formie mgły lub oparu zadajesz obrażenia, zmrażasz (Chill) i uwrażliwiasz (Vulnerability) pobliskich wrogów.
 • Piercing Shards - jeśli jesteś zestrojony z wodą, twoje czary zadają 20% większe obrażenia wrażliwym (Vulnerable) przeciwnikom.
 • Powerful Aura - aury nakładają się również na pobliskich sojuszników.
 • Shard of Ice - umiejętności Arcane i sygnety nakładają wrażliwość (Vulnerability), gdy zostają aktywowane.
 • Soothing Disruption - sztuczki (Cantrips) nakładają na ciebie wigor i regenerację (Vigor, Regeneration).
 • Soothing Wave - Mist Form i Signet of Water przyznają 6s. regeneracji (Regeneration).
 • Stop Drop and Roll - uniki usuwają podpalenie (Burn) i zmrożenie (Chill). (Odnawianie: 10s.)
 • Vital Striking - zadajesz dodatkowe obrażenia, gdy ilość twojego życia wynosi ponad 90%.

Tajemna Moc (Arcane Power)

Zwiększa atrybuty: koncentracja (Concentration) oraz inteligencja (Intelligence).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Lingering Elements - bonusy dostrojeń pozostają na tobie po zmianie dostrojenia przez 5s.
 • 15pkt: Arcane Fury - kiedy zestrajasz się z żywiołem, zyskujesz szał (Fury).
 • 25pkt: Arcane Precision - umiejętności mają szansę na nałożenie przypadłości (Condition), gdy trafiają krytycznie.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Arcane Energy - twoje umiejętności Arcane i sygnety odnawiają 25% wytrzymałości (Endurance), gdy zostają użyte.
 • Arcane Mastery - umiejętności Arcane odnawiają się 20% szybciej.
 • Arcane Resurrection - kiedy wskrzeszasz sojusznika, otrzymujecie aurę zależną od twojego aktualnego dostrojenia.
 • Arcane Retribution - przy 75% życia otrzymujesz Arcane Power.
 • Blasting Staff - ataki obszarowe przy pomocy kostura są większe.
 • Elemental Attunement - Ty i twoi sojusznicy otrzymujecie wzmocnienie (Boon) zależne od twojego aktualnego dostrojenia. Ogień: potęga (Might). Woda: regeneracja (Regeneration). Powietrze: przyspieszenie (Swiftness). Ziemia: ochrona (Protection).
 • Elemental Surge - tajemne zaklęcia (Arcane) wywołują 5s. podpalenia (Burn), jeśli jesteś dostrojony do ognia, 5s. oślepienia (Blind), jeśli jesteś dostrojony do powietrza, unieruchamiają (Immobilize) na 1s., jeśli jesteś dostrojony do ziemi i zmrażają (Chill) na 3s., jeśli jesteś dostrojony do wody.
 • Evasive Arcana - Robiąc uniki, rzucasz czary zależne od twojego dostrojenia. Ogień: Flame Burst.
 • Woda: Cleansing Wave. Air: Updraft. Earth: Shockwave. Każdy z nich można rzucić raz na 10s.
 • Renewing Stamina - masz 33% szans na otrzymanie wigoru (Vigor), gdy trafisz krytycznie.
 • Vigorous Scepter - kondycja (Endurance) odnawia się szybciej, jeśli trzymasz berło.
 • Windborne Dagger - gdy trzymasz sztylet, poruszasz się 15% szybciej.


Przeczytaj również:

Umiejętności Elementalisty

Atrybuty w Guild Wars 2

Cechy w Guild Wars 2

Umiejętności w Guild Wars 2

Tom Stone