122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Cechy Łowcy

Cechy Łowcy w Guild Wars 2

Strzelectwo (Marksmanship)

Zwiększa atrybuty: moc (Power) oraz ekspertyza (Expertise).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Opening Strike – pierwszy atak po rozpoczęciu walki powoduje wrażliwość (Vulnerability).
 • 15pkt: Alpha Training - twoje zwierzaki również otrzymują bonus z cechy Opening Strike.
 • 25pkt: Precise Strike – 33% szans na spowodowanie krwawienia (Bleeding) przy trafieniu krytycznym.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Beastmaster's Bond - gdy życie zwierzaka spadnie poniżej 25%, nakłada na gracza potęgę (Might) i furię (Fury).
 • Beastmaster's Might – aktywacja sygnetu nakłada potęgę (Might).
 • Eagle Eye – zwiększa zasięg długiego łuku.
 • Keen Edge – automatycznie używa Sharpening Stone, gdy życie spadnie poniżej 75%.
 • Long-range Power – ataki przy pomocy długiego łuku oraz wyrzutni harpunów zadają 5% więcej obrażeń.
 • Malice Training - zwiększony czas działania przypadłości (Condition) nakładanych przez twojego zwierzaka.
 • Piercing Arrows – wszystkie strzały przebijają się przez swoje cele.
 • Predator's Instincts - okulawiasz (Cripple) przeciwników, których trafisz, gdy mają mniej niż 25% życia.
 • Remorseless - odzyskujesz bonus z cechy Opening Strike po zabiciu przeciwnika.
 • Signet Mastery - sygnety odnawiają się 20% szybciej.
 • Signet of the Beastmaster - aktywne efekty sygnetów wpływają również na twojego zwierzaka.
 • Steady Focus - 10% więcej obrażeń przy pełnej wytrwałości (Endurance).

Potyczki (Skirmishing)

Zwiększa atrybuty: precyzja (Precision) oraz waleczność (Prowess).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Tail Wind – nakłada przyspieszenie (Swiftness) przy przełączaniu broni podczas walki.
 • 15pkt: Furious Grip – nakłada szał (Fury), kiedy zmieniasz broń podczas walki.
 • 25pkt: Hunter's Tactics – zwiększa obrażenia o 10% przy atakach z flanki.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Agility Training – zwierzaki poruszają się 30% szybciej.
 • Carnivorous Appetite - twój zwierzak odnawia zdrowie za każdym razem, gdy trafi krytycznie.
 • Companion's Might – trafienia krytyczne nakładają potęgę (Might) na zwierzaka.
 • Honed Axes – topory zadają 33% więcej obrażeń krytycznych.
 • Moment of Clarity – nakłada Quickening Zephyr, gdy życie spadnie poniżej 25%.
 • Pet's Prowess - trafienia krytyczne zwierzaka zadają 30% więcej obrażeń.
 • Quick Draw – umiejętności krótkiego łuku odnawiają się 15% szybciej.
 • Sharpened Edges – trafienia krytyczne mają szansę wywołać krwawienie (Bleeding).
 • Trap Potency – przypadłości (Conditions) wywołane pułapkami trwają dwa razy dłużej.
 • Trapper's Defense - rozstawiasz kolczastą pułapkę za każdym razem, gdy wskrzeszasz sojusznika.
 • Trapper's Expertise – pułapki można wycelować w grunt.
 • Trapper's Knowledge – wszystkie pułapki stają się większe.

Przetrwanie w dziczy (Wilderness Survival)

Zwiększa atrybuty: wytrzymałość (Toughness) oraz złośliwość (Malice).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Natural Vigor – poprawia regenerację wytrwałości (Endurance) o 50%.
 • 15pkt: Companion's Defense – gracz i jego zwierzak otrzymują 2s. ochrony (Protection) po wykonaniu uniku.
 • 25pkt: Peak Strength – zwiększa obrażenia o 5%, gdy życie jest większe niż 90%.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Dagger Mastery - umiejętności sztyletów odnawiają się 15% szybciej.
 • Deep Breathing – umiejętności rogu bojowego odnawiają się 15% szybciej.
 • Empathic Bond – zwierzak co jakiś czas przejmuje przypadłości (Conditions) z postaci gracza.
 • Expertise Training - zwierzaki zadają dodatkowe obrażenia od przypadłości.
 • Healer's Celerity - nakłada przyspieszenie (Swiftness) na ciebie i sojuszników, gdy kogoś wskrzesisz.
 • Hide in Plain Sight – nakłada kamuflarz (Stealth), gdy życie spadnie poniżej 25%.
 • Master Trapper - pułapki odnawiają się 20% szybciej.
 • Soften the Fall - tworzysz Muddy Terrain, gdy otrzymasz obrażenia od upadku.
 • Sword Mastery – umiejętności miecza odnawiają się 15% szybciej.
 • Torch Specialist - umiejętności pochodni mają większy zasięg.
 • Vigorous Renewal - otrzymujesz wigor (Vigor), gdy korzystasz z umiejętności leczącej.
 • Wilderness Knowledge – umiejętności przetrwania w dziczy (Wilderness Survival) odnawiają się 20% szybciej.

Magia natury (Nature Magic)

Zwiększa atrybuty: żywotność (Vitality) oraz koncentracja (Concentration).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Rejuvenation – nakłada dodatkową regenerację życia.
 • 15pkt: Fortifying Bond – wszystkie wzmocnienia (Boon), które otrzymujesz, dzielisz ze swoim zwierzakiem.
 • 25pkt: Bountiful Hunter - ty i twój zwierzak zadajecie 5% więcej obrażeń, gdy macie na sobie wzmocnienie (Boon).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Circle of Life - tworzysz leczące źródło, gdy umierasz.
 • Concentration Training - wzmocnienia (Boon) nakładane przez twojego zwierzaka trwają dłużej.
 • Enlargement - twój zwierzak rośnie, kiedy twoje zdrowie osiąga 25%.
 • Evasive Purity - usuwasz z siebie i pobliskich sojuszników przypadłość (Condition), kiedy wykonujesz unik.
 • Nature's Vengeance - duszki aktywują swoją umiejętność, gdy zostaną zabite.
 • Nature’s Bounty - nakładana przez Ciebie regeneracja (Regeneration) trwa 33% dłużej.
 • Shared Restoration - gdy zostaniesz wskrzeszony, leczysz pobliskich sojuszników.
 • Spirits Unbound - duszki mogą się poruszać i podążają za tobą.
 • Spiritual Knowledge - efekty duszków mają 15% większą szansę na zapewnienie swoich korzyści.
 • Strength of Spirit - 10% żywotności (Vitality) jest zamieniane na moc (Power).
 • Two-handed Training - zwiększa o 5% obrażenia zadawane umiejętnościami wielkiego miecza oraz włóczni.
 • Vigorous Spirits - duszki mają dwukrotnie więcej zdrowia.

Tresura (Beastmastery)

Zwiększa atrybuty: współczucie (Compassion) oraz empatia (Empathy).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Zephyr's Speed - ty i twój zwierzak otrzymujecie 2s. Quickening Zephyr, kiedy zmieniasz pupila.
 • 15pkt: Loud Whistle - czas odnawiania możliwości zmiany zwierzaka skraca się o 40%.
 • 25pkt: Nature’s Wrath - 10% leczenia (Healing) jest dodawane do twojej mocy (Power).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Canine Training – psy nakładają stabilność (Stability) na pobliskich sojuszników podczas wycia.
 • Commanding Voice – przyspiesza czas odnawiania umiejętności aktywacji zwierzaków (F2).
 • Compassion Training - twój zwierzak skuteczniej się leczy.
 • Devourer Training - podstawowy atak twojego pożeracza przebija pancerz.
 • Drake Training – oswojone przez łowcę jaszczury otrzymują pasywną regenerację i usuwają z siebie przypadłości (Conditions).
 • Instinctual Bond – gdy gracz zostanie powalony (Downed), jego zwierzak wpada w szał (Frenzy).
 • Porcine Training - świnie dodatkowo wywołują krwawienie (Bleeding) u przeciwników.
 • Screech Training - pisk ptaków dodatkowo wywołuje strach (Fear).
 • Shout Mastery - okrzyki (Shouts) odnawiają się 20% szybciej.
 • Speed Training - zwierzaki kotowate oraz rekiny skracają swoje odnawianie umiejętności o 50%.
 • Stability Training - niedźwiedzie oraz ryby pancerne zawsze posiadają stabilność (Stability).
 • Venomous Training - pająki i meduzy nakładają wrażliwość (Vulnerability) każdym atakiem.


Przeczytaj również:

Umiejętności Łowcy

Atrybuty w Guild Wars 2

Cechy w Guild Wars 2

Umiejętności w Guild Wars 2

Tom Stone