122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Cechy Mesmera

Cechy Mesmera w Guild Wars 2

Dominacja (Domination)

Zwiększa atrybuty: moc (Power) oraz ekspertyza (Expertise).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Illusion of Vulnerability - gdy przerywasz akcję wroga, przez 5 sekund cierpi on na wrażliwość (Vulnerability).
 • 15pkt: Dazzling - zamroczenie (Daze), jakie wywołujesz, nakłada również 3s. wrażliwości (Vulnerability).
 • 25pkt: Wastrel’s Punishment – 50% większe obrażenia przeciwko wrogom nie wykonującym akcji.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Cleansing Conflagration - umiejętności pochodni zdejmują przypadłości (Conditions).
 • Confounding Suggestions - 50% szansy na jednosekundowe ogłuszenie (Stun) za każdym razem, gdy powodujesz u przeciwnika zamroczenie (Daze).
 • Confusing Enchantments - umiejętności Glamour otumaniają (Confusion) przeciwników, którzy wchodzą lub wychodzą z objętych nimi obszarów.
 • Crippling Dissipation – twoje iluzje ginąc powodują u wrogów okulawienie (Cripple).
 • Empowered Illusions – o 30% zwiększa obrażenia zadawane przez iluzje.
 • Greatsword Training – +50 mocy (Power) podczas trzymania miecza dwuręcznego.
 • Halting Strike – zadajesz obrażenia, gdy przerywasz wrogowi akcję.
 • Harmonious Mantras - możesz aktywować mantry dwukrotnie, zanim będzie trzeba je ponownie naładować.
 • Mental Torment – zwiększa obrażenia od Mind Wrack o 30%.
 • Rending Shatter – twoje iluzje ginąc powodują na 8s. wrażliwość (Vulnerability) u przeciwników.
 • Shattered Concentration - umiejętności roztrzaskujące zdejmują wzmocnienia (Boon).
 • Signet Mastery - czas odnawiania sygnetów skraca się o 20%.

Szermierka (Dueling)

Zwiększa atrybuty: precyzja (Precision) oraz waleczność (Prowess).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Critical Infusion – gdy trafisz wroga uderzeniem krytycznym, przez jedną sekundę jesteś pod wpływem wigoru (Vigor).
 • 15pkt: Deceptive Evasion – tworzy klona w Twojej aktualne lokacji, kiedy wykonujesz unik.
 • 25pkt: Confusing Combatants – twoje iluzje powodują u wroga 3s. dezorientacji (Confusion), gdy zostają zabite.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Blade Training – +50 precyzji (Precision) podczas trzymania miecza lub włóczni.
 • Blurred Inscriptions - aktywacja sygnetu powoduje 1s. rozmycia (Distortion).
 • Desperate Decoy – gdy twoje punkty życia spadną do 25%, stajesz się niewidzialny i pozostawiasz na swoim miejscu klona.
 • Duelist's Discipline - twój pistolet ma większy zasięg. Dotyczy również iluzji.
 • Empowering Mantras – zwiększone obrażenia za każdą aktywną mantrę.
 • Far-reaching Manipulations - zwiększa zasięg umiejętności manipulacji.
 • Furious Interruption - przerwanie przeciwnikowi umiejętności nakłada na ciebie furię (Fury) na 3s.
 • Mantra Mastery - mantry odnawiają się 20% szybciej.
 • Phantasm Fury – twoje widma (Phantasm) są pod wpływem furii (Fury).
 • Protected Mantras – podczas aktywowania mantr masz większy poziom pancerza.
 • Retaliatory Shield – gdy zablokujesz atak, otrzymujesz 3s. odwetu (Retaliation).
 • Sharper Images - iluzje wywołują krwawienie (Bleeding) trafieniami krytycznymi.

Chaos

Zwiększa atrybuty: wytrzymałość (Toughness) oraz koncentracja (Concentration).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Metaphysical Rejuvenation - otrzymujesz regenerację (Regeneration) na 5s. jeśli Twoje życie spadnie poniżej 75%. (Odnawianie 30s.)
 • 15pkt: Illusionary Membrane - +50 wytrzymałości (Toughness), gdy życie spadnie poniżej 90%.
 • 25pkt: Chaotic Transference - 5% twojej wytrzymałości (Toughness) dodaje się do zadawanych przez ciebie obrażeń przypadłości.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Bountiful Interruption - przerywając akcję przeciwnika nakładasz losowe wzmocnienie (Boon) na gracza.
 • Chaotic Dampering - +50 wytrzymałości (Toughness) podczas używania kostura lub trójzębu.
 • Chaotic Interruption - przerywając akcję przeciwnika nakładasz na niego losową przypadłość (Condition).
 • Chaotic Revival - gdy zostaniesz wskrzeszony, otrzymujesz Chaos Armor na 5s.
 • Cleansing Inscriptions - aktywacja sygnetu zdejmuje przypadłość (Condition).
 • Debilitating Dissipation - klony (Clones) nakładają losowe przypadłości (Condition) na pobliskich wrogów, gdy zostaną zabite.
 • Decent Into Madness - tworzysz Chaos Storm, jeśli otrzymasz obrażenia od upadku.
 • Illusionary Defense - otrzymujesz 3% redukcji obrażeń za każdą iluzję pod twoją kontrolą.
 • Master of Manipulation - skraca o 20% czas odnowy umiejętności manipulacji.
 • Prismatic Understanding - umiejętności ukrywające (Cloaking) trwają 1s. dłużej.
 • Retaliatory Demise - nakłada 5s. odwetu (Retaliation), gdy zostaniesz powalony (Downed).
 • Reviver's Retribution - gdy zostajesz zablokowany (gdy zadziała na ciebie Fear, Stun, Daze, Knockback, Knockdown, Launch, Float, Sink), odbijasz efekt we wroga, który go użył. (Odnawianie: 90s.)

Inspiracja (Inspiration)

Zwiększa atrybuty: żywotność (Vitality) oraz współczucie (Compassion).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Vengeful Images - widma (Phantasms) posiadają odwet (Retaliation).
 • 15pkt: Phantasmal Healing - widma (Phantasms) zapewniają pobliskim sojusznikom regenerację (Regeneration).
 • 25pkt: Phantasmal Strength - widma (Phantasms) zadają 25% więcej obrażeń.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Compounding Celerity - poruszasz się szybciej za każdą przywołaną przez ciebie iluzję (Illusion).
 • Glamour Mastery - przyspiesza o 20% czas odnawiania umiejętności Glamour.
 • Malicious Sorcery - +50 złośliwości (Malice), gdy używasz berła.
 • Medic's Feedback - tworzy efekt umiejętności Feedback, gdy wskrzeszasz sojusznika.
 • Mender's Purity - zdejmujesz przypadłość (Condition), gdy się leczysz.
 • Persisting Images - widma (Phantasms) posiadają 20% więcej życia.
 • Restorative Illusions - leczy niewielką ilość obrażeń, gdy rozrywasz iluzje.
 • Restorative Mantras - leczysz sojuszników rzucając mantrę.
 • Shattered Conditions - użycie strzaskania zdejmuje z ciebie przypadłość (Condition).
 • Temporal Enchanter - umiejętności Glamour trwają dłużej.
 • Vigorous Revelation - zapewnia wigor (Vigor) pobliskim sojusznikom, gdy rozrywasz iluzję.
 • Warden's Feedback - umiejętności fokusa odbijają pociski.

Iluzje (Illusions)

Zwiększa atrybuty: złośliwość (Malice) oraz podstępność (Guile).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Illusionists Celerity - 20% krótsze odnawianie wszystkich umiejętności przywołujących iluzje.
 • 15pkt: Illusionary Retribution - rozrywanie iluzji wywołuje dezorientację (Confusion).
 • 25pkt: Shattered Strength - uzyskujesz potęgę (Might), rozrywając swoje iluzje.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Blinding Befuddlement - otumania (Confusion), gdy przeciwnik zostanie oślepiony (Blind).
 • Compounding Power - zadajesz 3% większe obrażenia za każdą przywołaną iluzję.
 • Confusing Cry - używając Cry Of Frustration zyskujesz odwet (Retaliation).
 • Dazzling Glamours - oślepia (Blind) przeciwników w danym obszarze, gdy użyjesz umiejętności Glamour.
 • Illusionary Elasticity - odbijające się ataki odbijają się jeszcze jeden raz.
 • Illusionary Invigoration - odnawia wszystkie roztrzaskania (Shatter), gdy życie spadnie do 50%. (Czas odnowy 90s.)
 • Illusionary Persona - roztrzaskując (Shatter) iluzje, wywołujesz efekt roztrzaskania również na sobie.
 • Imbued Diversion - Diversion uderza również w pobliskie cele.
 • Master of Misdirection - nakładane przez ciebie otumanienie (Confusion) trwa 33% dłużej.
 • Masterful Reflection - Distortion wywołuje automatyczne użycie odbicia (Reflection).
 • Phantasmal Haste - przywołane przez ciebie widma (Phantasms) szybciej odnawiają swoje umiejętności.
 • Precise Wrack - 25% więcej szans na obrażenia krytyczne przy pomocy Mind Wrack.


Przeczytaj również:

Umiejętności Mesmera

Atrybuty w Guild Wars 2

Cechy w Guild Wars 2

Umiejętności w Guild Wars 2

Plutonka, Tom Stone