122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Cechy Strażnika

Cechy Strażnika w Guild Wars 2

Zapał (Zeal)

Zwiększa atrybuty: moc (Power) oraz ekspertyza (Expertise).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Zealot's Speed – tworzysz Symbol Of Swiftness, jeśli życie spadnie poniżej 25%. (Odnawianie 30s.)
 • 15pkt: Symbolic Exposure - twoje symbole nakładają na przeciwników wrażliwość (Vulnerability).
 • 25pkt: Symbolic Power - twoje symbole zadają dodatkowe obrażenia.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Binding Jeopardy - unieruchomienie (Immobilize) przeciwnika wywołuje u niego dodatkowo wrażliwość (Vulnerability).
 • Eternal Spirit – duchowe bronie nie ulegają zniszczeniu po wydaniu im rozkazu.
 • Fiery Wrath – zadajesz 10% więcej obrażeń płonącym (Burn) przeciwnikom.
 • Focused Mastery - umiejętności fokusa odnawiają się 20% szybciej.
 • Greatsword Power - obrażenia zadawane wielkim mieczem wzrastają o 5%.
 • Protector's Impact - tworzysz Symbol of Protection, gdy otrzymasz obrażenia od upadku.
 • Revenge of the Fallen - zwiększa zadawane obrażenia będąc powalonym (Downed).
 • Scepter Power – obrażenia zadawane berłem zwiększają się o 5%.
 • Shattered Aegis - zdjęcie Twojej egidy (Aegis) powoduje podpalenie (Burn) przeciwników.
 • Spirit Weapon Mastery - skraca czas odnawiania duchowego oręża o 20%.
 • Wrathful Spirits – duchowe bronie zadają 10% więcej obrażen.
 • Zealous Blade - ataki wielkim mieczem leczą cię.

Blask (Radiance)

Zwiększa atrybuty: precyzja (Precision) oraz złośliwość (Malice).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Justice is Blind – Virtue of Justice oślepia (Blind) przeciwników.
 • 15pkt: Renewed Justice - Virtue of Justice odnawia się za każdym razem, gdy zabijesz przeciwnika.
 • 25pkt: Radiant Power - zadajesz większe obrażenia przeciwnikom pod wpływem przypadłości (Condition).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • A Fire Inside – duchowe bronie podpalają (Burn) wrogów.
 • Blind Exposure - oślepienie (Blind) dodatkowo uwrażliwia (Vulnerability) wrogów.
 • Healer's Retribution – nakłada 3 sekundy odwetu (Retaliation) przy użyciu umiejętności leczącej.
 • Inner Fire - wpadasz w furię (Fury), gdy zostaniesz podpalony (Burn).
 • Inscribed Removal - użycie sygnetu zdejmuje jedną przypadłość (Condition).
 • Perfect Inscriptions - poprawia pasywne efekty sygnetów.
 • Powerful Blades – obrażenia zadawane mieczem i włócznią zwiększają się o 5%.
 • Radiant Fire – umiejętności pochodni odnawiają się 15% szybciej.
 • Right Handed Strength – zwiększa o 15% szansę na obrażenia krytyczne przy pomocy broni jednoręcznych.
 • Searing Flames - za każdym razem, gdy podpalisz (Burn) przeciwnika, masz 25% szans na zdjęcie jednego wzmocnienia (Boon).
 • Shimmering Defense - oślepiasz (Blind) przeciwników, gdy Twoje życie spadnie poniżej 25%. (Odnawianie 60s).
 • Signet Mastery – sygnety odnawiają się 20% szybciej.

Odwaga (Valor)

Zwiększa atrybuty: wytrzymałość (Toughness) oraz waleczność (Prowess).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Valorious Defense – nakłada egidę (Aegis), gdy życie osiągnie 50%.
 • 15pkt: Courageous Return - odnawia Virtue of Courage, gdy zostaniesz wskrzeszony.
 • 25pkt: Might of the Protector – nakłada potęgę (Might) podczas blokowania ataków.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Altruistic Healing – leczy gracza, gdy ten nakłada wzmocnienie (Boon).
 • Defender's Flame - masz 50% szans na podpalenie (Burn) atakujących, których zablokujesz (Block).
 • Defender's Shield – zyskujesz dodatkową ochronę, jeśli używasz tarczy (+90 wytrzymałości (Toughness)).
 • Focused Mind - medytacje stają się natychmiastowe.
 • Honorable Shield – skraca o 20% czas odnowy umiejętności tarczy.
 • Mace of Justice – zwiększa o 5% obrażenia zadawane buławą.
 • Meditation Mastery – przyspiesza o 20% czas odnowy medytacji.
 • Monk's Focus – leczy gracza podczas użycia medytacji.
 • Purity - co 10 sekund tracisz przypadłość (Condition).
 • Retributive Armor - 10% wytrzymałości (Toughness) dodawane jest do precyzji (Precision).
 • Strength in Numbers – pobliscy sojusznicy otrzymują +30 wytrzymałości (Toughness).
 • Strength of the Fallen – zmniejsza szybkość utraty życia podczas powalenia (Downed).

Honor

Zwiększa atrybuty: żywotność (Vitality) oraz uzdrawianie (Healing).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Vigorous Precision - otrzymujesz 1s. wigoru (Vigor) po każdym trafieniu krytycznym.
 • 15pkt: Selfless Daring - po wykonaniu uniku leczysz pobliskich sojuszników.
 • 25pkt: Elusive Power -

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Battle Presence – pobliscy sojusznicy otrzymują pasywne wzmocnienie Virtue Of Resolve.
 • Protective Reviver – nakłada egidę (Aegis) na gracza i wskrzeszanego przez niego sojusznika.
 • Protective Spirit - egida (Aegis) daje ochronę (Protection), jeśli nie zostanie aktywowana.
 • Pure Of Voice – okrzyki (Shouts) zdejmują przypadłości (Conditions).
 • Pure of Heart – egida (Aegis) leczy, gdy jest zdejmowana.
 • Resolute Healer - tworzysz Shield of Absorption, zaczynając wskrzeszać sojusznika.
 • Superior Aria – okrzyki (Shouts) odnawiają się 20% szybciej.
 • Two-Handed Mastery – umiejętności broni dwuręcznych odnawiają się 25% szybciej.
 • Vengeful Warding - osłony (Wards) zdają obrażenia przekraczającym je przeciwnikom.
 • Writ of Exaltation – symbole stają się większe.
 • Writ of Persistence – symbole trwają dłużej.
 • Writ of the Merciful – wszystkie symbole leczą sojuszników.

Łaski (Virtues)

Zwiększa atrybuty: koncentracja (Concentration) oraz siła woli (Willpower).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Inspired Virtue - twoje łaski nakładają wzmocnienia (Boon). Justice: potęga (Might). Resolve: regeneracja (Regeneration). Courage: ochrona (Protection).
 • 15pkt: Virtue of Retribution - otrzymujesz odwet (Retaliation) aktywując łaskę.
 • 25pkt: Power of the Virtuous - każde wzmocnienie (Boon) jakie masz na sobie zwiększa zadawane obrażenia.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Consecrated Ground - twoje konsekracje można wycelować w grunt.
 • Courageous - pasywna egida (Aegis) włącza się co 30 sekund.
 • Elite Focus – umiejętności elitarne trwają dłużej.
 • Extended Consecrations - twoje konsekracje trwają dłużej.
 • Fearless – Virtue of Courage zapewnia 3 sekundy stabilności (Stability).
 • Improved Spirit Weapon Duration – duchowe bronie trwają dwa razy dłużej.
 • Judgemental – Virtue of Justice podpala (Burn) co 4, a nie co 5 ataków.
 • Justice's Wrath - zwiększa czas trwania podpalenia (Burn) wywołanego przez Virtue of Justice.
 • Master of Consecrations - twoje konsekracje odnawiają się 20% szybciej.
 • Purity of Resolve – Virtue of Resolve zdejmuje dwie przypadłości (Conditions).
 • Resolute – pasywny efekt Virtue of Resolve jest mocniejszy.
 • Vengeful – odwet (Retaliation) trwa 50% dłużej.


Przeczytaj również:

Umiejętności Strażnika

Atrybuty w Guild Wars 2

Cechy w Guild Wars 2

Umiejętności w Guild Wars 2

Tom Stone