122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Cechy Wojownika

Cechy Wojownika w Guild Wars 2

Siła (Strength)

Zwiększa atrybuty: moc (Power) oraz ekspertyza (Expertise).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Reckless Dodge – zadaje obrażenia pod koniec wykonywanego uniku.
 • 15pkt: Building Momentum – użycie umiejętności wybuchu (Burst skill) przywraca wytrwałość (Endurance).
 • 25pkt: Stick and Move - zadajesz większe obrażenia, jeżeli wytrzymałość nie jest w pełni zregenerowana.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Axe Mastery – zwiększa waleczność (Prowess), gdy używasz topora.
 • Berserker's Power – zwiększa obrażenia o 2-5%, zależnie od posiadanego poziomu adrenaliny.
 • Death From Above – zadaje obrażenia i odpycha (Knock back) przeciwników, gdy gracz otrzymuje obrażenia w wyniku upadku.
 • Flex - otrzymujesz 3 ładunki potęgi (Might) na 15s. za każdym razem, gdy użyjesz fizycznej umiejętności użytkowej (Physical utility skill).
 • Great Fortitude - 10% mocy (Power) jest zamieniana na wytrzymałość (Toughness).
 • Physical Mastery – czas odnowy fizycznych umiejętności użytkowych skraca się o 20%.
 • Physical Training – fizyczne umiejętności użytkowe zadają 30% więcej obrażeń.
 • Powerful Banners – sztandary (Banners) zadają obrażenia, gdy zostaną przywołane.
 • Restorative Strength - użycie umiejętności leczącej spowoduje usunięcie osłabienia, okulawienia, zmrożenia i unieruchomienia (Weakness, Cripple, Chill, Immobilize).
 • Short Temper - kiedy twój atak zostanie zablokowany, zyskujesz potęgę (Might).
 • Slashing Power – zwiększa obrażenia zadawane wielkim mieczem i włócznią.
 • Weapon Specialization – zwiększa obrażenia o 5%, gdy w drugiej ręce znajduje się topór, buława lub miecz.

Broń (Arms)

Zwiększa atrybuty: precyzja (Precision) oraz złośliwość (Malice).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Precise Strikes - 33% szans na spowodowanie krwawienia (Bleeding) przy trafieniu krytycznym.
 • 15pkt: Critical Burst – umiejętności wybuchu (Burst skill) mają większą o 10% szansę na trafienia krytyczne.
 • 25pkt: Attack of Opportunity – zadaje dodatkowe 10% obrażeń krwawiącym (Bleeding) przeciwnikom.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Blademaster – zwiększa szansę na trafienie krytyczne przy pomocy miecza o 10%.
 • Deep Cuts – powodowane przez gracza krwawienie (Bleeding) trwa 50% dłużej.
 • Deep Strike - otrzymujesz +40 precyzji (Precision) za każdy sygnet na pasku umiejętności, który się nie odnawia.
 • Gun Mastery - umiejętności strzelby i wyrzutni harpunów odnawiają się 20% szybciej.
 • Last Chance – gdy trafisz przeciwnika, który posiada 25% życia lub mniej, otrzymujesz szał (Frenzy) na 6s. (Odnawianie 90s.)
 • Momentous Greatsword - uzyskujesz potęgę (Might) po każdym trafieniu krytycznym przy pomocy wielkiego miecza.
 • Opportunist - otrzymujesz 2s. furii (Fury) za każdym razem, gdy unieruchomisz (Immobilize) przeciwnika.
 • Rending Strikes - 33% szansy na spowodowanie wrażliwości (Vulnerability) przy trafieniu krytycznym.
 • Sniper – strzały ze strzelby przebijają swoje cele.
 • Sweeping Strikes - twoje łańcuchy ataków (Chain attacks) miecza, buławy i topora trafiają do trzech przeciwników.
 • Tidal Spear - nakłada przyspieszenie (Swiftness) podczas zadania obrażeń krytycznych włócznią.
 • Unsuspecting Foe – zwiększa do 50% szansę na obrażenia krytyczne u ogłuszonych (Stun) przeciwników.

Obrona (Defense)

Zwiększa atrybuty: wytrzymałość (Toughness) oraz współczucie (Compassion).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Thick Skin - poprawia pancerz, gdy życie utrzymuje się powyżej 90%.
 • 15pkt: Adrenal Health - regenerujesz zdrowie. Efekt wzrasta wraz z poziomem adrenaliny.
 • 25pkt: Armored Attack - 10% wytrzymałości (Toughness) zamieniane jest na moc (Power).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Blunt Weapon Master – skraca o 15% czas odnowy umiejętności młota i buławy.
 • Cull the Weak – zwiększa obrażenia zadawane osłabionym (Weakness) przeciwnikom o 5%.
 • Embrace the Pain – dodaje adrenalinę, gdy gracz zostanie trafiony.
 • Last Stand – Balanced Stance zostaje automatycznie aktywowany, jeśli zostajesz ogłuszony (Stunned), powalony (Knock down), odrzucony (Knock back), wyrzucony w powietrze (Launched) lub oszołomiony (Daze).
 • Merciless Hammer – zwiększa obrażenia zadawane młotem o 25%, jeśli atakujesz przeciwnika, który jest powalony (Knocked Down).
 • Missile Deflection – odbija pociski podczas bloku.
 • Shield Master – zwiększa wytrzymałoś (Toughness) o 90, jeżeli używasz tarczy.
 • Shrug it Off – aktywuje Endure Pain, gdy życie spadnie do 25%.
 • Sundering Mace – twoje umiejętności ataku buławą powodują osłabienie (Weakness) na 1s., jeśli będą trafieniem krytycznym.
 • Sure-footed – zwiększa czas trwania postaw (Stance) o 25%.
 • Turtle's Defense – zyzskujesz 200 wytrzymałości, jeśli jesteś okulawiony (Cripple), ogłuszony (Stunned), unieruchomiony (Immobilized) lub zmrożony (Chilled).
 • Vigorous Return – zwiększa życie po tym, jak zostajesz wskrzeszony (Rally).

Taktyka (Tactics)

Zwiększa atrybuty: żywotność (Vitality) oraz koncentracja (Concentration).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Determined Revival – dodaje pancerz podczas wskrzeszania.
 • 15pkt: Fast Healer – przyspiesza wskrzeszanie o 10%.
 • 25pkt: Reviver's Might - Pobliscy sojusznicy otrzymują potęgę (Might), gdy kogoś wskrzesisz.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Burning Arrows – zwiększa obrażenia zadawane podpalonym (Burn) przeciwnikom przy pomocy długiego łuku o 10%.
 • Desperate Power – poprawia zadawane obrażenia, gdy życie spadnie poniżej 25%.
 • Early Escape - Otrzymujesz 5s. wigoru (Vigor), gdy twoje zdrowie spadnie do 90%. (Odnawianie 30s.)
 • Empower Allies – pobliscy sojusznicy zadają więcej obrażeń.
 • Empowered – zwiększa obrażenia za każde posiadane wzmocnienie (Boon).
 • Inspiring Banners – sztandary (Banner) nakładają bonusy w większym obszarze.
 • Inspiring Battle Standard - twoje sztandary dodatkowo nakładają regenerację (Regeneration) na sojuszników.
 • Leg Specialist – okulawienie (Cripple) celu przy pomocy umiejętności dodatkowo unieruchamia (Imobilize) go na 1s.
 • Lung Capacity – przyspiesza o 20% odnawianie okrzyków (Shout).
 • Quick Breathing – przyspiesza o 15% odnawianie umiejętności rogu bojowego.
 • Stronger Bowstrings – zwiększa zasięg długiego łuku.
 • Vigorous Shouts – okrzyki (Shout) leczą.

Dyscyplina (Discipline)

Zwiększa atrybuty: waleczność (Prowess) oraz krzepa (Brawn).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Versatile Rage – dodaje 5 ładunków adrenaliny, gdy zmieniasz broń.
 • 15pkt: Fast Hands – skraca czas odnowy wymiany broni o 5s.
 • 25pkt: Versatile Power – nakłada potęgę (Might) na 10s. podczas zmiany broni.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Adrenal Reserves – zmniejsza koszt adrenaliny umiejętności wybuchu (Burst skill).
 • Heightened Focus – zyskujesz 2% więcej szansy na trafienie krytyczne na 1 poziomie adrenaliny, 5% na 2 poziomie oraz 9% na 3 poziomie.
 • Inspiring Shouts - otrzymujesz adrenalinę, gdy używasz okrzyków.
 • Mighty Defenses - otrzymujesz potęgę (Might), gdy zablokujesz atak.
 • Mobile Strikes – umiejętności ruchu zdejmują unieruchomienie (Immobilize).
 • Quick Bursts – skraca czas odnowy umiejętności wybuchu (Burst skill) o 20%.
 • Sharpened Axes – dodaje adrenalinę podczas trafienia krytycznego przy pomocy topora.
 • Signet Mastery – sygnety odnawiają się o 25% szybciej.
 • Sweet Revenge – szansa na wskrzeszenie (Rally) po zabiciu przeciwnika pod wpływem zemsty (Vengeance).
 • Thrill of the Kill – dodaje adrenalinę za zabijanie przeciwników.
 • Vigorous Focus - otrzymujesz wigor (Vigor), gdy używasz postawy (Stance).
 • Warrior's Sprint – przyspiesza poruszanie się, gdy używana jest broń do walki wręcz.


Przeczytaj również:

Umiejętności Wojownika

Atrybuty w Guild Wars 2

Cechy w Guild Wars 2

Umiejętności w Guild Wars 2

Tom Stone