122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Cechy Złodzieja

Cechy Złodzieja w Guild Wars 2

Sztuka śmierci (Deadly Arts)

Zwiększa atrybuty: moc (Power) oraz ekspertyza (Expertise).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Serpent's Touch – kradzież (Steal) zatruwa (Poison) na 10s.
 • 15pkt: Lotus Poison - osłabia (Weakness) na 3s. zatruwanych (Poison) przeciwników.
 • 25pkt: Exposed Weakness – zadaje dodatkowe obrażenia przeciwnikom pod wpływem przypadłości (Condition).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Back Fighting – zwiększa o połowę obrażenia podczas powalenia (Downed).
 • Combined Training – podwójne umiejętności (Dual skill) zadają 5% więcej obrażeń.
 • Dagger Training - +5% obrażeń przy użyciu sztyletu.
 • Improved Venoms – kradzież (Steal) ma 33% szans na odnowienie wszystkich jadów (Venom).
 • Mug – zadajesz obrażenia podczas kradzieży (Steal).
 • Panic Strike - unieruchamia (Immobilize) trafiony cel na 2s., jeśli ma on mniej niż 25% życia. (Odnawianie: 90s.)
 • Poisonous Traps – wszystkie pułapki dodatkowo zatruwają (Poison) na 10s.
 • Potent Poison - wydłuża czas trwania trucizn (Poison) o 33%.
 • Quick Venoms – skraca o 20% czas odnawiania wszystkich jadów (Venom).
 • Residual Venom – nałożony jad (Venom) trwa jedno uderzenie dłużej.
 • Sundering Strikes – obrażenia krytyczne uwrażliwiają (Vulnerability) na 5s. (Odnawianie: 1s.)
 • Venomous Strength – otrzymujesz 2 ładunki potęgi (Might) na 20s. podczas nakładania jadu (Venom).

Trafienia krytyczne (Critical Strikes)

Zwiększa atrybuty: precyzja (Precision) oraz waleczność (Prowess).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Keen Observer – zyskujesz 5% szans na trafienie krytyczne, gdy życie znajduje się powyżej 90%.
 • 15pkt: Opportunist – trafienia krytyczne mają 20% szans na przywrócenie punktu inicjatywy. (Odnawianie: 1s.)
 • 25pkt: First Strikes – inicjatywa poprawia obrażenia krytyczne.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Ankle Shots - strzały krytyczne z pistoletu mają 60% szans na wywołanie okulawienia (Cripple) u przeciwnika.
 • Combo Crit Chance – umiejętności podwójne (Dual skills) mają 5% większą szansę na trafienie krytyczne.
 • Concealed Defeat - tworzysz zasłonę dymną gdy zostaniesz powalony (Downed). (Odnawianie: 90s.)
 • Critical Haste - 10% szans na przyspieszenie (Haste) przy trafieniu krytycznym. (Odnawianie: 15s.)
 • Executioner – zadajesz 10% dodatkowych obrażeń przeciwnikom poniżej 25% życia.
 • Fast Signets – skraca o 20% czas odnowy sygnetów (Signets).
 • Flanking Critical Chance – zwiększa szansę na trafienie krytyczne podczas flankowania.
 • Furious Retaliation – nakłada furię (Fury) na 10s., gdy życie twojego celu spadnie poniżej 50%. (Odnawianie: 45s.)
 • Hidden Killer – 50% szans na trafienie krytyczne z ukrycia (Stealth).
 • Pistol Mastery – zwiększa o 5% obrażenia zadawane przy pomocy pistoletów.
 • Signet Use – dodaje 2 inicjatywy po aktywacji sygnetu.
 • Signets of Power – zyskujesz 5 ładunków mocy (Might) na 5s. za każdym razem, gdy użyjesz sygnetu.

Sztuka cieni (Shadow Arts)

Zwiększa atrybuty: wytrzymałość (Toughness) oraz współczucie (Compassion).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Last Refuge - tworzysz Shadow Refuge, gdy życie osiągnie 25%. (Odnawianie 90s.)
 • 15pkt: Meld With Shadows – umiejętności ukrycia (Stealth) trwają 1s. dłużej.
 • 25pkt: Hidden Assasin – nakłada potęgę (Might) podczas ukrycia (Stealth).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Cloaked in Shadow – ukrycie (Stealth) oślepia (Blind) pobliskich przeciwników.
 • Cowardly – regeneruje (Regeneration) życie podczas ukrycia (Stealth).
 • Hidden Thief – kradzież (Steal) ukrywa (Stealth) cię na 2s.
 • Infusion of Shadow – dodaje 2 punkty inicjatywy podczas użycia umiejętności, która ukrywa (Stealth).
 • Leeching Venoms - twoje jady (Venom) kradną życie, gdy zostaną aktywowane.
 • Master of Deception - umiejętności zwodzenia (Deception) odnawiają się 20% szybciej.
 • Patience – przyspiesza odnawianie inicjatywy podczas ukrycia (Stealth).
 • Power Shots – zwiększa o 5% obrażenia zadawane krótkim łukiem i wyrzutnią harpunów.
 • Reviver's Deception - ukrywasz (Stealth) na 2s. siebie i wskrzeszanego sojusznika.
 • Shadow's Embrace – zdejmuje jedną przypadłość (Condition) co 3s. podczas ukrycia (Stealth).
 • Shadow Protector - gdy ukrywasz (Stealth) sojusznika, nakładasz na niego ochronę (Protection) na 3s.
 • Venomous Aura – jady (Venom) nakładają się również na broń wszystkich pobliskich sojuszników.

Akrobacje (Acrobatisc)

Zwiększa atrybuty: żywotność (Vitality) oraz koncentracja (Concentration).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Expeditious Dodger – nakłada przyspieszenie (Swiftness) podczas uników.
 • 15pkt: Feline Grace - uniki zwracają część wydanej na nie wytrwałości (Endurance).
 • 25pkt: Fluid Strikes - zadajesz 10% więcej obrażeń, gdy nie masz pełnej wytrwałości (Endurance).

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Assassin's Retreat - otrzymujesz przyspieszenie (Swiftness) po zabiciu przeciwnika.
 • Combined Tactics - umiejętności podwójne (Dual skills) odnawiają inicjatywę, gdy zostaną użyte.
 • Descent of Shadows - wypuszczasz Blinding Powder, gdy otrzymasz obrażenia od upadku. Obrażenia od upadku są zmniejszone o połowę.
 • Fleet Shadow - poruszasz się 33% szybciej będąc ukrytym (Stealth).
 • Hard to Catch - przyspiesza odnawianie wytrwałości (Haste), gdy zostaniesz wyłączony (ogłuszony (Stun), otumaniony (Daze), odrzucony (Knock back), powalony (Knock down), wyrzucony (Launch), dryfujący (Float), tonący (Sink)).
 • Martial Agility - poruszasz się szybciej dzierżąc miecz lub włócznię.
 • Master Trapper - pułapki odnawiają się 20% szybciej.
 • Nimble Landing - zmniejsza otrzymywane obrażenia od upadków.
 • Power of Inertia - unik nakłada potęgę (Might).
 • Quick Pockets - otrzymujesz 3 punkty inicjatywy zmieniając broń podczas walki.
 • Quick Recovery - otrzymujesz 2 punkty inicjatywy co 10 sekund.
 • Vigorous Recovery - otrzymujesz wigor (Vigor) podczas leczenia.

Podstępy (Trickery)

Zwiększa atrybuty: złośliwość (Malice) oraz przebiegłość (Cunning).

Minor Trait Guild Wars 2

Cechy pomniejsze

(Minor Traits)

 • 5pkt: Kleptomaniac – kradzież (Steal) dodaje 3 punkty inicjatywy.
 • 15pkt: Preparedness - zwiększa maksymalną inicjatywę o 3.
 • 25pkt: Lead Attacks – zwiększa o 2% obrażenia za każdy punkt inicjatywy.

Major Trait Guild Wars 2

Cechy główne

(Major Traits)

10pkt, 20pkt, 30pkt:

 • Bountiful Theft – nakłada 5s. ochrony (Protection) i 10s. regeneracji (Regeneration) na ciebie i pobliskich przeciwników, kiedy korzystasz z kradzieży (Steal).
 • Flanking Stikes – ataki z flanki zadają 5% więcej obrażeń.
 • Hastened Replenishment - otrzymujesz 4 punkty inicjatywy używając umiejętności leczących.
 • Initial Strike - pierwsze umiejętności broni mają szansę na odnowienie inicjatywy.
 • Long Reach – zasięg kradzieży (Steal) jest większy.
 • Merciful Ambush - tworzysz zasadzkę, wskrzeszając sojusznika.
 • Pickpocket's Revenge – zwiększa o 25% obrażenia zadawane skradzioną bronią.
 • Ricochet - strzały z pistoletu mają szansę na odbicie się do kolejnego przeciwnika.
 • Sleight of Hand – kradzież (Steal) dodatkowo oszałamia (Daze) cel na 1s.
 • Thrill of the Crime – nakłada na gracza i jego sojuszników potęgę (Might), furię (Fury) i przyspieszenie (Swiftness) podczas kradzieży.
 • Trickster - twoje podstępy (Tricks) odnawiają się 20% szybciej.
 • Uncatchable – rozrzuca kolczatki (Caltrops) podczas uników.


Przeczytaj również:

Umiejętności Złodzieja

Atrybuty w Guild Wars 2

Cechy w Guild Wars 2

Umiejętności w Guild Wars 2

Tom Stone