122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Graficzny interfejs użytkownika

Opracowano na podstawie artykułu graphical user interface znajdującego się na oficjalnej Wiki Guild Wars 2.

Spis treści

Informacje dynamiczne

Elementy stałe cz. I

Elementy stałe cz. II

Tymczasowe okna i panele


Graficzny interfejs użytkownika zawiera informacje, które pozwalają graczom odczuć ich interakcję z otoczeniem. GUI wyświetla informacje na trzy różne sposoby: informacje wyświetlane dynamicznie na ekranie, zawarte w stałych elementach interfejsu oraz te zawarte w tymczasowo wyświetlanych oknach i panelach.

Stałe elementy interfejsu pozwalają użytkownikowi na interakcję z otaczającym go światem. Tymczasowe okna i panele wyświetlają bardziej złożone informacje o grze. Dynamiczne natomiast pozwalają na zrozumienie świata gry.

Gra dopuszcza możliwość dostosowania stałego interfejsu do własnych potrzeb przez zmianę jego wielkości, jednak niemożliwa jest zmiana jego położenia. Elementy tymczasowe natomiast mogą być pomniejszone, a nawet przeniesione w inne miejsce interfejsu.

Wszystkie skróty klawiszowe w poniższym artykule są skrótami domyślnymi, zobacz artykuł o sterowaniu, aby dowiedzieć się więcej.

Informacje dynamiczne

Obrażenia

Obrażenia otrzymane i zadane są wyświetlane jako tekst unoszący się nad celem czy postacią. Tekst jest oznaczony różnymi kolorami w zależności od kierunku obrażeń: Cios krytyczny

  • Biały: zadane obrażenia
  • Czerwony: otrzymane obrażenia
  • Zielony: otrzymane leczenie

Kiedy twój atak będzie ciosem krytycznym, informacja o zadanych obrażeniach zostanie wyświetlona jako wielki czerwony napis na plamie krwi.

Bohaterowie niezależni (NPC) i informacje o graczach

Wszyscy gracze i bohaterowie niezależni (NPC) mogą zostać podświetleni, co określi, czy są sojusznikami lub przeciwnikami. Pozwoli również na otrzymanie podstawowych informacji, takich jak: imię, gildia, poziom postaci i jej profesja. Przytrzymując Lewy Ctrl wyświetlimy imiona wszystkich przeciwników znajdujących się w okolicy. Przytrzymując Lewy Alt wyświetlimy natomiast informacje o sojusznikach, bohaterach niezależnych (NPC) i kupcach oraz postaciach, które odgrywają ważną rolę w dynamicznym wydarzeniu czy historii osobistej. Dodatkowo, gdy nie są oni podświetleni, pokazana jest ikona zależna od ich roli.

Kolor podświetlenia wskazuje rodzaj relacji między bohaterem niezależnym (NPC), a bohaterem.

status bohatera wróg neutralny, staje się wrogo nastawiony po zaatakowaniuprzyjaźnie nastawiony bohater niezależny (NPC) gracz sojusznik członek grupy, twój zwierzak, twoi słudzy neutralne zwierzęta. Nie są w stanie przeżyć żadnego ataku

Każdy aktualnie wybrany cel jest oznaczony małą strzałką unoszącą się nad głową oraz czerwonym kołem, które znajduje się pod jego nogami. Kolor oznaczeń jest zależny od relacji z celem. Wskazywanie celu (Ctrl+T) wyświetla dużą ikonę czerwonego celownika nad głową celu.

Wskaźniki interakcji

Oślepienie

Efekty obszarowe są zaznaczane na ziemi. Kolor zarysu efektu obszarowego decyduje o wpływie na postać: czerwony nakłada szkodliwe efekty, natomiast biały ma efekty neutralne lub przynoszące korzyści.

Jeżeli gracz nałoży efekt obszarowy (AoE) na daną powierzchnię, a inny gracz wejdzie z nim interakcję, nastąpi utworzenie nowej kombinacji (Combo) tych dwóch efektów , która zostanie nałożona na cel lub pobliskich sojuszników.

Powaleni gracze i zwierzęta są oznaczeni specjalną ikoną.

Kiedy twój atak będzie ciosem krytycznym, informacja o zadanych obrażeniach zostanie wyświetlona jako wielki czerwony napis na plamie krwi.

Efekty

Kiedy gracz jest pod wpływem danego efektu, krawędzie ekranu są o niego dostosowane. Przykładowo normalne obrażenie są obrazowane przez wzmacniające się czerwone cienie na krawędzi ekranu.