122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Graficzny interfejs użytkownika

Opracowano na podstawie artykułu graphical user interface znajdującego się na oficjalnej Wiki Guild Wars 2.

Spis treści

Informacje dynamiczne

Elementy stałe cz. I

Elementy stałe cz. II

Tymczasowe okna i panele


Elementy stałe cz. I

Pasek umiejętności

Pasek umiejętności wyświetla aktualnie wybrane umiejętności gracza. Sloty są ponumerowane od 0 do 9; umiejętności mogą być aktywowane przez kliknięciu na ikonie umiejętności za pomocą myszki lub przypisanego skrótu klawiszowego:

 • 1-5 Umiejętności z broni: sloty od 1 do 5 są zależne od aktywie wybranej broni.
 • Domyślnie pierwsza umiejętność jest atakiem automatycznym.
 • 6 Umiejętność lecząca: szósta umiejętność (pierwsza na prawo od kuli zdrowia) jest umiejętnością leczącą.
 • 7-9 Umiejętności użytkowe: sloty od 7-9 reprezentują umiejętności użytkowe postaci zależne od profesji i rasy.
 • 0 Umiejętność elitarna: ostatni slot jest umiejętnością elitarną postaci.
 • Pasek umiejętności elementalisty

Większość umiejętności korzysta z automatycznego celowania, podczas gdy niektóre z nich wymagają celowania ręcznego, oznaczonego ikoną celownika wokół liczby przy danym slocie. Umiejętności korzystające z ręcznego celowania muszą być użyte przez wskazanie danego obszaru, w którym znajdują się sojusznicy bądź przeciwnicy.

Pasek umiejętności wskazuje kiedy cel znajduje się poza zasięgiem przez wyświetlenie czerwonego paska pod ikoną umiejętności.

Kula zdrowia

Czerwona kula zdrowia dzieli wizualnie pasek umiejętności na dwie części oraz wskazuje aktualny stan zdrowia postaci. Twoje aktualne punkty życia są wyświetlane przez liczbę w środku kuli.

Pasek wytrzymałości

Pasek wytrzymałości jest kolistym paskiem wyświetlanym nad kulą zdrowia. Pasek ten wskazuje poziom wytrzymałości dostępnej do wykonania uniku. Gracze są wstanie wykonać dwa uniki przy w pełni naładowanym pasku, zostało to zobrazowane przez pionową linię dzielącą pasek na pół.

Pasek mechaniki profesji

Pasek mechaniki (F1-F4) umiejscowiony jest nad paskiem umiejętności (na lewo od kuli zdrowia). Jego właściwości są zależne od profesji.

 • Strażnik Strażnik: trzy cnoty, które są oświetlane niebieskim płomieniem; naładowany płomień podpala następny zaatakowany cel.
 • Wojownik Wojownik: żółty pasek pokazuje aktualny poziom adrenaliny, który jest podzielony na trzy poziomy. Po prawej stronie paska znajduje się umiejętność korzystająca z adrenaliny, która jest zależna od aktywnie używanej broni.
 • Inżynier Inżynier: pasek z narzędziami, które są zależne od używanych umiejętności: leczącej i użytkowych.
 • Łowca Łowca: polecenia, które mogą zostać wydane zwierzakom.
 • Złodziej Złodziej: po lewej stronie znajduje się umiejętność kradzieży, a pasek wskazuje liczbę punktów inicjatywy dostępnej dla gracza.
 • Elementalista Elementalista: cztery dostrojenia do żywiołów.
 • Mesmer Mesmer: cztery różne efekty następujące po zniszczeniu iluzji, wskazuje również liczbę aktywnych iluzji.
 • Nekromanta Nekromanta: zielony pasek życia jest wypełniany w chwili, gdy ktoś zginie w pobliży nekromanty. Pełny pasek pozwala na przyjęcie formy Całunu Śmierci.

Monitor efektów

Monitor efektów wskazuje aktywne bonusy, kondycje i inne efekty aktywne na postaci. Monitor znajduje się nad umiejętnościami użytkowymi i leczącymi.

Zamiana broni

Można jej dokonać przez kliknięcie ikonki po lewej stronie paska umiejętności bądź po wciśnięciu tyldy (`). Zamiana broni staje się dostępna wraz z osiągnięciem siódmego poziomu, jednak nie jest dostępna dla elementalistów i inżynierów. Po podniesieniu broni środowiskowej (albo innego przedmiotu, który nie jest bronią) opcja zmiany broni zastępuje opcja upuszczenia przedmiotu. Upuszczenie przedmiotu przywraca wcześniej dzierżoną broń oraz jej umiejętności.

 • Zamiana broni ikona zmiany broni
 • Wyrzucenie przedmiotu ikona wyrzucenia przedmiotu
Kompas

Kompas

Kompas pokazuje różne obiekty dostępne w zasięgu gracza. Wszelkie lokacje na mapie są ukryte tak długo, dopóki gracz nie znajdzie się w ich zasięgu i ich nie odkryje. Tyczy się to także jaskiń i miejsc znajdujących się pod wodą. Powiększony kompas wskazuje obszar o zasięgu 2500 jednostek, które równają się 63 metrom (208 stóp).

Kompas wyświetla wiele informacji, które są reprezentowane przez ikony:

Podstawowe

 • postać gracza postać gracza
 • członek drużyny członek drużyny
 • powalony gracz powalony gracz
 • zabity sojusznik powalony sojusznik (bohater niezależny (NPC) lub zwierzak)
 • Północ Północ

Bohaterowie niezależni (NPC)

 • Coin merchant kupiec handujący za monety (Coin merchant)
 • Karma merchant kupiec handlujący za karmę (Karma merchant)
 • Weaponsmith kowal (Weaponsmith)
 • Armorsmith zbrojmistrz (Armorsmith)

Trenerzy

 • Profession Trainer trener danej profesji(Profession Trainer)
 • Commander Trainer trener odpowiadający za status Dowódcy w WvW(Commander Trainer)

Usługi

 • Bank bank
 • Guild bank bank gildyjny
 • Guild Registrar rejestracja gildii
 • Repairs naprawa ekwipunku
 • Trading Post faktoria

Mistrzowie rzemiosła

 • Armorsmith zbrojmistrz (Armorsmith/Workstation)
 • Artificer artefaktor (Artificer/Workstation)
 • Chef kucharz (Chef/Workstation)
 • Huntsman łowczy (Huntsman/Workstation)
 • Jeweler jubiler (Jeweler/Workstation)
 • Leatherworker szewc (Leatherworker/Workstation)
 • Tailor krawiec (Tailor/Workstation)
 • Weaponsmith kowal (Weaponsmith/Workstation)
 • Scouts zwiadowcy (Scouts)

Zadania

 • Storyline lokalizacja następnego kroku w historii osobistej.
 • Direction kierunek wskazujący zadanie.
 • Incomplete heart Complete heart odnawialne serca, wskazujące niedokończone oraz ukończone zadania w regionie.
 • Skill point empty Skill point dostępne i wykonane wyzwania.
 • Vista empty Vista nieodkryte i odkryte punkty widokowe.

Wydarzenia dynamiczne

 • Event boss główny przeciwnik
 • Event collect bohater niezależny (NPC) który zbiera przedmioty związane z wydarzeniem
 • Event cog obiekt który może zostać zniszczony/obsługiwany/chroniony
 • Event shield miejsce/bohater niezależny (NPC) do ochrony
 • Event flag miejsce/bohater niezależny (NPC) do przejęcia i obrony
 • Event swords miejsce bitwy
 • Event fist miejsce bijatyki
 • Event star kierunek lub ważne miejsce wymagane do zrobienia postępu w wydarzeniu dynamicznym

Oznaczenia geograficzne

 • Asura_Gate asuriańska brama
 • Locked waypoint Waypoint Contested waypoint Waypoint (zablokowany, aktywny, zablokowany przez trwającą walkę)
 • PoI undiscovered PoI interesujące miejsca ( odkryte, nieodkryte)
 • Dungeon lochy
 • Cave up Cave down jaskinia góra/dół
 • Elevation up Elevation down winda góra/dół
 • Ramp up Ramp up rampa góra/dół
 • Stairs up Stairs down schody góra/dół

Niezebrane surowce

 • Mine ruda
 • Wood drewno
 • Plant rośliny