122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Graficzny interfejs użytkownika

Opracowano na podstawie artykułu graphical user interface znajdującego się na oficjalnej Wiki Guild Wars 2.

Spis treści

Informacje dynamiczne

Elementy stałe cz. I

Elementy stałe cz. II

Tymczasowe okna i panele


Tymczasowe okna i panele

Oprócz wyżej wymienionych paneli dostępnych przez aktywację ikony menu, dostępne są także inne tymczasowe informacje i okna interfejsu.

Mapa

Wciśnięcie klawisza M otwiera mapę gry, która jest podobna do kompasu lecz pozwala graczom na zobaczenie większego obszaru.

Kupcy

Kiedy zaczniesz rozmawiać z kupcem, zostanie otwarty panel kupca.

Niezebrane dobro

Kiedy zechcesz podnieść dobra pozostawione przez przeciwnika zostanie wyświetlone okno z przedmiotami.

Zrzuty ekranu

Aby wykonać zrzut ekranu bez widocznego interfejsu, należy wcisnąć Shift+Print screen. Wtedy zostanie utworzony plik JPEG normalnej jakości. Aby otrzymać plik wysokiej jakości lub stereoskopowy (3D), należy przypisać do tych opcji skrót klawiszowy. Użytkownicy mogą również wykonać plik .bmp, który jest formatem bezstratnej kompresji, przez dodanie wartości „-bmp” w linii komend.

opracowanie - Quise