122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Mądrość i siła Kodan

Spis treści

Wierzenia, plemiona i sanktuaria

Społeczeństwo i hierarchia


Społeczeństwo i hierarchia

Kodanie mieszkają w małych społecznościach sanktuariów, żyjąc w pokoju i troszcząc się o wspólne dobro. Oczywiście dyskutują i nie zgadzają się ze sobą, ale uważają, że są rasą stojącą ponad konfliktami osobowości. Równowaga jest ważna również w potrzebach jednostki. Wola świętego Kody, jak tłumaczą Głosy, przewyższa wagą wszystkie osobiste życzenia Kodan.

Każdemu sanktuarium przewodzą dwie ważne osoby: Głos i Szpon. Głos troszczy się o duchowość sanktuarium, daje wskazówki, medytuje oraz wyczuwa równowagę sanktuarium i otoczenia. Szpon chroni i strzeże sanktuarium, przewodzi myśliwym lub (jeśli trzeba) prowadzi wojowników. Szpon działa jak przywódca, ale tak naprawdę przewodnictwo jest partnerskie. Szpon prowadzi Kodan fizycznie, a Głos pozostaje w sanktuarium. Obaj są niezbędni do sprawowania rządów. Życie w sanktuarium jest zorganizowane wokół nich. Każdy w plemieniu pracuje dla wspólnego dobra i pokoju, zapewniając wsparcie innym.

Głos i Szpon wspólnie przewodzą społeczności. Żaden nie może podważać decyzji drugiego i obaj mają ściśle określone sfery działania: Głos – duchową, Szpon – fizyczną. Jeśli to możliwe, są wybierani razem i przez wieki współpracują dla wspólnego dobra. Jeśli Szpon umrze, według tradycji Głos powinien zrezygnować ze stanowiska, więc jeśli Głos odejdzie w ramiona Kody lub oszaleje, Szpon też powinien ustąpić.

Szpon

”O potężny Kodo pozwól, abym to ja poświęcił życie dla pokoju. Spraw abym to ja umarł w imię zachowania równowagi. Pozwól mi połączyć się z naturą wiedząc, że walczyłem i poświęciłem się w imię moich wierzeń. Taka jest droga wojownika. Taka jest droga Szponu.”

— Cliffwalker, Szpon Sanktuarium Łagodnej Fali
Szpon

Szpon jest widzialnym znakiem przywództwa wśród Kodan. Wybierany jest ze względu na charyzmę, siłę ramion oraz potencjał przywódczy. To on zajmuje się organizacją życia codziennego i ochroną sanktuarium. Porusza się swobodnie po mieście i dowodzi małą grupą strażników, których obowiązkiem jest zarówno obrona sanktuarium jak i dbanie o spokój wśród jego mieszkańców. Dla tych którzy nie rozumieją kultury Kodan, Szpon jest władcą sanktuarium.

Zapewnienie pokoju w sanktuarium jest tylko jednym z jego obowiązków. Drugi z nich jest ważniejszy: bycie swego rodzaju przekaźnikiem pomiędzy Głosem a ludem tak, aby pomagać w wypełnieniu woli Kody. Obowiązki Głosu odgradzają go od świata zewnętrznego i obowiązkiem Szponu jest bycie ogniwem łączącym Głos z sanktuarium, kanałem przez który płynie wola boga.

Kodan wierzą, że losy Szponu i Głosu są ze sobą połączone, symbolicznie splecione ze sobą i z sanktuarium. Jakikolwiek ich błąd wpłynie na całe plemię. Szpon traktuje swoje obowiązki niezwykle poważnie, zdając sobie sprawę, że jego pomyłka może wpłynąć nie tylko na niego i jego plemię, ale również na Głos a tym samym na ducha i duszę sanktuarium.

Głos

”O potężny Kodo, pozwól mi być tym, który poświęcił życie wiedzy. Pozwól, abym to ja umarł, aby prawda mogła przetrwać. Pozwól mi połączyć się z naturą wiedząc, że wpatrywałem się w twoje oczy i zaniosłem mądrość mojemu ludowi. Taka jest droga szamana. Taka jest droga Głosu.”

— Bitter Tears of Plenty, Głos Sanktuarium Łagodnej Fali
Głos

Głos jest duchownym, wybranym na podstawie głębokiego połączenia z Kodą i zrozumienia jego woli. Głos jest połączeniem najwyższego kapłana z kronikarzem. Zapamiętuje ważne dla Kodan wydarzenia i przekazuje tą historię swojemu następy przed śmiercią. W przypadku przedwczesnej śmierci Głosu, plemieniu nie grozi utrata wiedzy, ponieważ Głos otacza mała grupa szamanów. Głos opuszcza swoje komnaty niezwykle rzadko i jego osobę można zobaczyć poza komnatami praktycznie tylko w przypadku śmierci Szponu.

Obowiązkiem Głosu jest poszukiwanie i interpretacja woli Kody oraz przewodnictwo duchowe Kodan mieszkających w sanktuarium. W tej sferze Głos jest wszystkowiedzący, błogosławiony, posiada nadnaturalną wiedzę i autorytet, jest wolny od grzechu i błędów. Może ustanawiać prawa, a także osądzać i interpretować wolę Kody w każdej sytuacji.

Niestety rytuały i droga, którą musi przejść Głos podczas pełnienia swoich obowiązków oraz otwarcie umysłu na Mgły (Mists) powoduje, że Głos może stracić stabilność. Dzięki woli Kody Głos może pełnić swoje obowiązki, a logiczną interpretację mistycyzmu zapewnia osąd Szponu.

Rzadkie, lecz nie niemożliwe, jest zatracenia się Głosu w wizjach i szaleństwo (znane jako „Gniew Kody”). Kodanie wierzą, że Koda poddaje szamana i sanktuarium próbie . Nazywają ten czas „czasem sądu”. Zazwyczaj Głos umiera w kilka lat po „czasie sądu” wyczerpany szaleństwem. W tym momencie sanktuarium zostaje oczyszczone z grzechu, osądzone i uporządkowane wolą Kody.

Tłumaczenie - Guen