122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Tworzenie Przedmiotów w Guild Wars 2

Spis treści

Wstęp

Rodzaje rzemiosła

Punkty doświadczenia w rzemiośle

Poziomy materiałów rzemieślniczych

Tworzenie przedmiotów


Tworzenie przedmiotów

Przedmioty można tworzyć tylko przy stanowiskach rzemieślniczych (crafting stations), które znajdują się w każdej stolicy i w większych miastach. Panel rzemiosła zawiera cztery zakładki: zakładkę z przepisami, służącą do ich odkrywania, bankiem i kolekcjami.

Zakładka przepisów

Zakładka ta pokazuje wszystkie dostępne przepisy. Są one oznaczone kolorami, które wskazują wymagany poziom rzemiosła.

 • Czerwony (przedmiot o wyższym poziomie)
 • Złoty (przedmiot o porównywalnym poziomie)
 • Zielony (przedmiot o trochę niższym poziomie)
 • Niebieski (przedmiot o znacznie niższym poziomie)
 • Biały (przedmiot o bardzo niskim poziomie)

Kolor odzwierciedla poziom zdobywanego doświadczenia (przykładowo: nie otrzymasz doświadczenia za białe przepisy). Obok każdego przepisu widnieje liczba, która pokazuje ile przedmiotów danego rodzaju możesz stworzyć. Bazuje ona na podstawie ilości materiałów znajdujących się w twoim plecaku.

Zakładka odkryć

Zakładka odkryć pozwala na mieszanie różnych komponentów, co pozwala nauczyć się nowych przepisów. Przeciągnij i upuść (albo kliknij dwukrotnie) przedmiot, aby go dodać bądź usunąć z okna mieszania. Podczas używania tej opcji wyświetlane są tylko te przedmioty, które spełniają poniższe kryteria:

 • Przedmiot jest w inwentarzu.
 • Przedmiot jest w zasięgu poziomu rzemiosła.
 • Przedmiot znajduje się w nieodkrytym przepisie.

W chwili gdy dodajesz (bądź usuwasz) przedmioty, możesz zobaczyć jak dużo przepisów zostało do odblokowania. Jeżeli nie zostało już żadnego możesz wcisnąć przycisk reset i zacząć od nowa. Niektóre składniki wymagane do przepisów mogą być niedostępne na twoim aktualnym poziomie rzemiosła.

Metoda prób i błędów

Umieszczenie materiału rzemieślniczego w jakimś dostępnym slocie wyświetli następujące informacje:

„[#] possible unknown recipes! Add more compatible ingredients” „[#] możliwych przepisów! Dodaj więcej pasujących składników”

„0 possible unknown recipes! Try removing some ingredients” „0 możliwych przepisów! Spróbuj usunąć kilka składników”

Sukces!

Jeżeli znajdziesz prawidłową kombinacje potrzebną do stworzenia przedmiotu, zobaczysz poniższą informacje.

„We have a match! Craft the item to discovery the recipe!” „Wszystko pasuje! Stwórz przedmiot, aby odkryć nowy przepis!”

Stworzenie przedmiotu odkrywa jego nazwę i odblokowuje przepis.

Dodatkowe informacje

Możesz użyć tej zakładki do stworzenia przedmiotu o jeden poziom wyższy od twojego poziomu rzemiosła, co odblokowuje nowy przepis, nawet jeśli przepis wymaga poziomu wyższego od aktualnego poziomu rzemiosła postaci.

Pamiętaj, że możesz nie mieć wszystkich materiałów wymaganych do ukończenia potencjalnego przepisu, niektóre składniki mogą nie być dostępne na twoim poziomie rzemiosła.

Tworzenie przedmiotów może korzystać z tej samej listy składników, jednakże każdej receptury trzeba uczyć się osobno. Dla przykładu Large Green Haft i Small Green Haft wymagają Green Wood Planks. Gracze mogą odkryć drugi przepis dopiero po poznaniu tego pierwszego. Po odkryciu wszystkich możliwych przepisów zawierających dany materiał, nie będzie on już wyświetlany w zakładce odkryć.

Zakładka banku

Zakładka banku zapewnia bezpośredni dostęp do przedmiotów znajdujących się w banku.

Zakładka kolekcji

Zakładka kolekcji zapewnia bezpośredni dostęp do materiałów rzemieślniczych i minipetów znajdujących się w banku.

Przepisy

Przepisy pozwalają na sprawdzenie poprawnej kombinacji składników wymaganych do utworzenia przedmiotu.

Dodatkowe informacje

 • Proces tworzenia nigdy nie zawodzi, w przypadku krytycznego sukcesu można otrzymać dodatkowe doświadczenie, a nawet refundację części użytych materiałów.
 • Podczas tworzenia wielu przedmiotów proces ten jest przyśpieszany, gdyż każdy przedmiot w kolejce redukuje czas tworzenia o połowę. Dla przykładu, jeżeli stworzenie pierwszego Bronze Ignot w kolejce zajmuje dwie sekundy, to stworzenie drugiego zajmie jedną sekundę, a stworzenie trzeciego zajmie kolejne pół sekundy krócej.
 • Wszystkie przepisy są takie same dla wszystkich graczy.
 • Jeżeli gracz zmieni zawód, wcześniej nieodkryte przedmioty wspólne dla wymienianych dyscyplin zostaną ujawnione nawet jeśli są na zbyt wysokim poziomie (co nie pozwala na ich wykonanie). Dla przykładu: jeżeli Artificer na 150 poziomie zmieni swój zawód na kowala (Weaponsmith) to będzie on w stanie zobaczyć materiały rzemieślnicze (Iron Ingot, Soft Wood Plank itp.) oraz inskrypcje (Soft, Iron Plated itp.), które zostały przez niego odkryte jako Artificer, ale nie będzie wstanie ich stworzyć dopóki nie znajdzie się na wymaganym poziomie Kowalstwa.

Ciekawostki

Wielopoziomowe rzemiosło zostało stworzone, aby ukazać postęp gracza oraz ograniczyć mu możliwość tworzenia przedmiotów wysokopoziomowych dla niego nie przeznaczonych.

opracowanie - Quise